Výukové programy

Ekologické výukové programy
Spolupráce se středisky a centry ekologické výchovy (SEV, CEV) a dalšími nevládními organizacemi.

Aktivity probíhají podle časových možností v jednotlivých třídách.

stará hráz
lupa
breberky