Projekty EVVO

PROJEKT CO2 LIGA
I v této nelehké době, kdy se žáci setkávají společně spíše pomocí obrazovek počítače, se žáci naší školy podílejí na některých celorepublikových projektech k ochraně klimatu.

Tým žáků volitelného předmětu "přírodovědná praktika" pracuje celoročně na projektu nazvaném "CO2 LIGA". V průběhu roku plní postupně 4. mise - úkoly, které jsou zaměřeny na problematiku klimatických změn planety Země.

Pokud se chcete o projektu dozvědět více, nebojte se kliknout na níže uvedený odkaz, kde jsou všechny důležité informace. 

https://co2liga.cz/co2liga@veronica.cz


Projekt "Náš život s CO2" je spolufinancován Zlínským krajem.

Program Podpora ekologických aktivit v kraji - RP04-19

Název projektu: Náš život s CO2

Projekt je spolufinancován Zlínským krajem

  • Tvorba výukových materiálů se zaměřením na CO2
  • Projektový den zaměřený na globální výchovu
  • Výroba srážkoměrů a pokusy s fotosyntézou rostlin
  • Nákup a zprovoznění vybavení pro měření COa dalších pomůcek
  • Terénní exkurze/výuka

Pilotování dlouhodobých programů (sledování vnitřního prostředí školy)


Vážení žáci, rodiče a přátelé školy,

v rámci projektu Náš život s CO2 byla do naší školy pořízena meteostanice, na níž můžete sledovat aktuální počasí včetně vlhkosti, síly větru, úrovně UV záření aj. v Polešovicích.

Odkaz na meteostanici najdete zde na webových stránkách v levé nabídce úplně dole.

Po otevření webové stránky si v pravém horním rohu v nastavení (ozubené kolečko) přepněte teplotu z Fahrenheita na Celsia.


srážky

 

co2

 

neulog kvasnice

neulog měřeníterén