Akce

zaměřené na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu v naší škole

další FOTOGRAFIE Z AKCÍ NALEZNETE ve FOTOGALERII (Společné)
https://www.zonerama.com/ZSPolesovice/211073
 

 • Slavnosti podzimu
 • Den Země 
 • Férový piknik 
 • Den biologické rozmanitosti
 • Den bez aut
 • Tonda obal na cestách (výukový program o odpadech)
 • Den stromů - projektový den
 • Mám chytré tělo (výukový program)
 • Biologická olympiáda
 • Poznej a chraň (přírodovědná soutěž)
 • Zlatý list (přírodovědná soutěž)
 • Exkurze do chráněných území
 • Ukliďme svět
 • Měření CO2 v učebnách školy
 • Vývoj motýlů - projektová výuka
 • Soutěž YPER  pro žáky - s Lesy ČR 
 • Seiferos – ukázka chovu dravců
 • Péče o živočichy, líhnutí kuřat v umělé líhni aj.
 • a jiné