Adopce na dálku

Adopce na dálku je velký projekt pomoci rozvojovým zemím, jímž se jen v České republice zabývá hned několik organizací. Také všichni v naší škole se rozhodli nějak pomáhat. Možností se nabízelo několik, volba nakonec padla právě na podporu vzdělání těm, pro které by se jinak stalo nedostupným. Zvolili jsme organizaci Wontanara a prostřednictvím svých zástupců ve školním parlamentu vybrali a začali finančně podporovat vzdělání dívky, která se jmenuje Aïssatou Diouldé Barry. Zkráceně jí říkáme Aiša. Díky každoročnímu příspěvku, který jí zasíláme, může navštěvovat školu, neboť jí tak uhradíme celoroční školné a pomůcky potřebné do výuky. O tom, jak si Aiša vede, svědčí vysvědčení, která jsou nám zasílána. Všechna jsou také přehledně vystavena na její stránce.

Ve školním roce 2015/2016 přispělo každé dítě částkou 40,-- Kč.

Děkujeme.