Příměstské tábory v ZŠ Polešovice

Projekt "Příměstské tábory v ZŠ Polešovice" je zaměřen na zlepšení možností zaměstnání a sladění rodinného a pracovního života rodičů žáků I. stupně z Polešovic a nejbližšího okolí - MAS Staroměstsko.

Projekt běží od července 2018 do června 2021. V rámci projektu proběhne postupně 9 týdenních příměstských táborů zaměřených na výtvarné, pohybové, taneční i sportovní aktivity.

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost.