Dětský klub v ZŠ Polešovice

Projekt je zaměřen na zlepšení možností zaměstnanosti a sladění rodinného a pracovního života pro rodiče žáků I. stupně ZŠ Polešovice, kteří nenavštěvují školní družinu.

Projekt byl zahájen 1. 9. 2019 a předpokládané ukončení projektu je 30. 6. 2022.

Aktivitami projektu jsou adaptace bývalé knihovny na klubovnu - stavební úpravy, pořízení nábytku, her, stavebnic apod. a péče o děti ve školním klubu po skončení školního vyučování.

Klub funguje každý den školního vyučování od 12:00 do 17:00.

Projekt byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost.