Herec do každé hodiny - projekt SD

Dne 19.3.2021 se uskutečnilo online divadelní představení pro 2.A. Představili se nám herci Slováckého divadla  Anička Pospíchalová a Martin Vrtáček. Děti se řádně připravily, krásně se oblékly a čekaly. Oba herci zaujali svým poutavým vyprávěním o divadle, předvedli dětem kostýmy, paruky, divadelní scénu. Přiblížili dětem život herce. Děti hltaly každé jejich slovo, každou scénku. Na závěr jsme zhodnotili představení jako úžasné a i za nás, za dospělé, chceme velmi poděkovat za úžasný nápad a provedení. 

Gabriela Tůmová

Dnešní besedu na téma Bílá velryba máme za sebou. Herci Petra Staňková a Štěpán Goiš byli výborní. Nejdříve stručně shrnuli, o čem příběh je, jaké v něm vystupují hlavní postavy. Potom nás seznámili s tím, jak se z rozsáhlé knížky stane dvouhodinové představení na jevišti. Povídali jsme si o všech lidech, kteří se na hře podílí. Petra nám ukázala, jak může probíhat rychlá výměna kostýmů, když má jeden herec dvě role. Nakonec jsme si povídali o důležitosti divadla.

Žákům se beseda líbila, ale byli hodně zamlklí, moc nereagovali..

Simona Trefilíková

Během dubna se uskutečnily besedy pro deváťáky a 5.A.

Obě devítky měly to potěšení povídat si s panem Jožkou Kubáníkem, který obě třídy nejprve seznámil s provozem divadla, s jednotlivými profesemi, které se k divadlu váží a potom odpovídal na předem připravené dotazy žáků. Ti si měli osobu pana Kubáníka „pořádně nastudovat“ a vyhledat dostatek informací, následně potom připravit si otázku.

S oběma třídami čas utekl velmi rychle, nestačila ani hodina a půl čistého času.

5.A měla potom možnost seznámit se s inscenací podle knihy Pavla Šruta – Lichožrouti. S tím, jak probíhá proces toho, kdy se kniha dostane na divadelní prkna, je seznámila dvojice Petr Čagánek – David Macháček. Během celé hodiny dokázali skvěle a nenuceně udržet dětskou pozornost, celou výukovou lekci pojali hravým způsobem a nutno dodat, že to s dětmi skutečně uměli. Páťáci byli s netradiční hodinou velmi spokojeni.

Za všechny zprostředkované besedy děkujeme všem zúčastněným hercům a především paní Monice Kalinové, která se projektu Herec do každé hodiny věnuje a veškeré besedy nám zprostředkovala.

Eva Andrýsková