Odhlašování obědů

Školský zákon 561/2004 stanovuje, že dětem v ZŠ je poskytována dotace na mzdové a věcné režie školního stravování - po dobu jejich pobytu ve škole. Platí pouze náklady na potraviny.

Pokud dítě není ve škole, nárok na dotaci ztrácí. Když dítě onemocní a nestačí si odhlásit oběd, první den si jej může odnést domů nebo oběd propadá.Jestliže si neodhlásí obědy, další dny nepřítomnosti, zaplatí oběd v plné výši. Od l. l. 2013 žáci do 10 let zaplatí 43,- Kč, od 11 do 14 let 44,- Kč a děti od l5 let a více 45,- Kč.

Proto si obědy nezapomínejte odhlašovat!!!!!

k

1.Odhlašování stravy ve školní jídelně pomocí SMS na číslo 773 601 152

Údaje nutné pro správné odhlášení.

  • Jméno a příjmení
  • datum (ve formátu dd.mm)
  • druh jídla (P – přesnídávka, O – oběd, S – svačina) podle toho, co bylo nahlášeno

Vzor zprávy

ODHL_MS_JAN_DOSKOC_25.10._P+O
ODHL_ZS_PETR_PAVEL_11.11._O

2.Stravu je možné odhlašovat i telefonicky na tel. 572 593 171, případně e-mailem na adresu jidelna@zspolesovice.cz

3.Uvedené způsoby fungují pouze pro odhlašování jídel do 7.30 daného dne. Pozdější odhlášení nemůže být akceptováno. V první den nepřítomnosti má rodič právo si odnést objednané jídlo domů.

Žádáme všechny strávníky, aby svou stravu přednostně odhlašovali pomocí internetového objednávání.

Radim Pikner, 3.10.2012