Florbalový Turnaj

Ve čtvrtek 18. května se konal družinový florbalový turnaj na Základní škole ve Zlechově. Zúčastnilo se celkem šest školních družin z Nedakonic, Zlechova, Osvětiman, Tupes, Boršic a Polešovic. Složení týmu tvořily děti z 1. – 4. tříd.

1. místo vybojovaly děti ze školní družiny v Tupesích, na 2. místě se umístila školní družina ze Zlechova, 3. místo obhájily děti ze školní družiny v Nedakonicích. Žáci z naší školy se umístili na 4. místě. Páté místo získaly děti ze školní družiny v Boršicích a na šestém místě skončila školní družina z Osvětiman. Všichni si zaslouží velkou pochvalu za účast, snahu a týmovou spolupráci.

Každý člen našeho týmu sehrál důležitou roli, ať už šlo o rychlost při hře, o obranu vlastním tělem nebo nastřílením nejvyššího počtu gólů.

Během vyhlášení výsledků dostal každý tým sladkou odměnu na doplnění sil po náročném sportovní výkonu.

Na fotografie z florbalového turnaje se můžete podívat na tomto odkazu: Florbalový turnaj