Seznamy žáků školní družina 2023/2024

Milí rodiče,

seznamy žáků naleznete v jednotlivých odděleních školní družiny. Písemné formuláře pro omluvení dítěte ze školní družiny naleznete na webových stránkách ŠD. Děti dostaly informační lístek o placení školného (školné je 500,- na celý školní rok) a zápisní lístek s odchody dětí - prosíme, co nejdříve vyplnit a poslat zpět po dítěti.

Děkuji Jana Hasoňová