Pravidla chování školního parlamentu

1) Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých
2) Nezesměšňovat se a vzájemně se urážet
3) Nepoužívat vulgární výrazy
4) Řešit školní problémy
5) Předávat žákům nezkreslené informace
6) Spolupracovat v týmu
7) Zúčastňovat se schůzek a přicházet včas