Sportovní kroužky

1.Pohybové a sportovní hry 2.st.    -  pátek/14 dní   - 14.00-15.30 - ŠIM
2.Florbal 2.st.                                      - pátek/14 dní   - 14.00-15.30 - PIK
3.Sportík     1.-2.tř.                              - středa              - 15.00-16.00  - HAS
4.Florbal 3.-5.tř.                                 - pátek               - 13.15 - 14.00 - ŠIM