Sportovní akce 2022-2023

CELOROČNÍ: ATLETIKA DO ŠKOL, OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ, OLYMPIJSKÝ ODZNAK

7.-9.9.2022 - REPUBLIKOVÉ FINÁLE ODZNAKU VŠESTRANNOSTI BRNO
23.9. 2022 -  11. ATLETICKÝ ČTYŘBOJ POLEŠOVICE 

 Lyžařský kurz chata Eden, Malá Morávka - 7.AB