OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ A ODZNAK VŠESTRANNOSTI

   http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/

Olympijský víceboj 2023-2024

V rámci tělesné výchovy jsme zapojeni již několik let do Sazka olympijského víceboje. Všichni žáci plní 8 disciplín olympijského víceboje a ti starší ještě 10 disciplín Odznaku všestrannosti. Kromě toho, že všichni žáci, kteří splní disciplíny získávají každý rok  svá sportovní vysvědčení a ti starší také odznaky, může škola získat olympijskou hlídku a finanční odměnu. Již v roce 2014/2015 měli naši žáci možnost strávit sportovní den s Jirkou Prskavcem a Šárkou Kašpárkovou, v loňském roce s Ivetou Vacenovskou, čtyřikrátt jsme také získali finanční odměnu na nákup sportovního vybavení. 

http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/

I letos plníme na 1. i 2.st.  olympijský víceboj, na 2.st. také olympijský odznak. Níže máte manuály jednotlivých disciplín, kdyby jste chtěli trénovat. Na konci roku dostanete opět olympijské vysvědčení, můžeme získat až 60000Kč, olympijskou hlídku. Je to jen na vás.

disciplíny olympijského víceboje

disciplíny olympijského odznaku

Soubory