Říjen

Ve středu 4. října čeká na děti první projektový den Dračí putování. První část dopoledne proběhne na stanovištích, kde budou připraveny pracovní listy s podzimní tématikou a naši prvňáčci si sami budou svoji práci organizovat. Po svačince bude následovat vycházka zaměřená na pozorování podzimní přírody a také bude spojená s prohlídkou domácího zpracování ovoce. Mrkneme se na výrobky starších dětí, které v rámci dopoledních aktivit budou chystat podzimní odpolední slavnost.

Odpoledne téhož dne jste srdečně zváni na školní Slavnost podzimu, která proběhne na školním hřišti od 15:00 hodin. Přijďte i s dětmi ochutnat domácí výrobky starších dětí, které se dopoledne budou věnovat kulinářským výrobkům.   

Ve čtvrtek 19. října se zaměříme na správné třídění odpadu. Prosím o dodání různého (čistého) materiálu k procvičení správného třídění. Opět v tento den postačí dětem pouzdro a svačinka. 

Konec října zakončíme podzimními prázdninami. Čtvrtek a pátek budou děti odpočívat, aby se připravily na následující Slavnost Slabikáře. Ta již bude v následujícím měsíci. Budeme mít natrénováno pěkné a správné čtení slabik?

Ve středu13. září startuje soutěž ve sběru starého papíru. Sbíráme nejen starý papír, ale i použitý kuchyňský olej. Svozovým dnem zůstává středa od 7:00 do 7:30 hodin. Balíčky papíru prosím svázat nebo dát do krabice. Nesbíráme kartony, špinavý a mastný papír. 

Soubory