ČERVEN

Ve středu 5. 6. přivítáme den společným férovým piknikem. Od sedmi hodin v prostorách venkovní učebny a na trávě v okolí bylinkové zahrádky můžete ochutnat pochoutky z vlastní zahrádky a domácí kulinářské výrobky. Přijďte společně posnídat s kamarády, rodiči, prarodiči a podpořit fairtrade v naší škole. 

Vápenky - třídní výlet. Termín 17.- 19. 6. Bližší informace dostanete na lístku. 

V pátek 21. 6. proběhne v knihovně B.B. Buchlovana pasování čtenářů. Odjezd autobusem v 8:20 hodin, návrat k obědu. Po pasování si určitě zajdeme na zmrzlinu. Jízdné, knížka pro prvňáčka i zmrzlina hrazeno z TF.

V pondělí 24. 6. přijede za námi dětské kočovné divadlo z Kyjova.  Po velmi dobrých zkušenostech jsme rádi, že za námi zavítají malí zpěváci a zahrají nám známé i neznámé pohádky. Vstupné bude hrazeno z TF.

Ve čtvrtek 27. 6. se v kině Panorama slavnostně rozloučíme se školním rokem. Po předání pochval a knižních odměn bude následovat filmové představení.

Rozdání vysvědčení a rozloučení s těšícím se odchodem na prázdniny proběhne v pátek 28. 6. 
S sebou bude potřeba pevná složka na vysvědčení. Předpokládaný konec kolem půl deváté.

Soutěž ve sběru starého papíru. Sbíráme nejen starý papír, ale i použitý kuchyňský olej. Svozovým dnem zůstává středa od 7:00 do 7:30 hodin. Balíčky papíru prosím svázat nebo dát do krabice. Nesbíráme kartony, špinavý a mastný papír.