Informace- třídní schůzky ze dne 12.9.2023

Plán akcí, projekty

SBĚR PAPÍRU - začátek 13. 9. středa 7-7:30 hod.
25.9.2023 - ATLETICKÝ ČTYŘBOJ- 1.st.
28.9.2023 - Státní svátek
29.9.2023 - Ředitelské volno
4.10. 2023  SLAVNOSTI PODZIMU od 15h 
26.-27.10.+28.10.2023 - podzimní prázdniny
17.11.2023- st. svátek
23.11.2023  tř. schůzky - 16:00 hod. - 2.st., 16:30 hod. - 1. st

Sociální fond, třídní fond
- třídní fond k nahlédnutí vždy po domluvě

- sociální fond - zřízen především pro žáky , kteří si nemohou dovolit z finančních důvodů výlety apod… finanční prostředky z akcí (Slavnosti podzimu, Ples…) 
Změny ve školním řádu (omlouvání absence)

- omlouvat žáky přes Bakaláře  - omluvenka s označením  přesného data  od-do kdy je dítě nemocné 

- omlouvat lze žáka i formou tiskopisu (k dispozici na web stránkách školy, případně u mě - , absence či odchod žáka z vyučování )

Komunikační kanály (Bakaláři, web, sociální sítě)

Sdružení rodičů- třídní důvěrníci
- zůstávají 
Šikana, kyberšikana
- Nenech to být - na web stránkách školy 

Kroužky

SRPŠ 150,-/žák

Projekty a učivo v jednotlivých předmětech 

Září- listopad

Naše obec

Podzim

Halloween

Učivo v jednotlivých předmětech, hodnocení, týdenní plány

- domácí úkoly vždy po-pá - kontrola zadání přes Bakaláře

 - probírané učivo vždy v týdenních plánech v pátek vždy na třídních stránkách v sekci týdenní plány 

- diktáty: úterý a čtvrtek 

- pětiminutovky: pondělí, středa a pátek 

- čtenářský deník:  3 knížky za celý školní rok- přečtenou knihu zapsat do Čtenářského deníku