Akce prosinec

6.12. 2023 Mikuláš a kino

1. a 2. vyučovací hodinu nás navštíví Mikuláš, 3. a 4. vyučovací hodinu půjdeme do kina na film Mikulášovi patálie, pokračujeme 5. vyuč. hodinou nebo dle pokynů vedení. Kino hrazeno z třídního fondu. 

8.12. 2023 Strážnice 

9:00 odjezd do  Strážnice

10:00-12:00 program 

12:15 odjezd do školy 

13:00 oběd

cena 100,- vstup+ autobus (hrazeno z třídního fondu)

 

22.12.2023  Vánoční besídka ve třídě