Přečti UH a EU

Milí žáci,

paní uč. Mirka přihlásila naši třídu do soutěže: Přečti Uherské Hradiště, Přečti EU. Ta spočívá v přečtení co nejvíce stránek v knize tak, abychom se jimi přiblížili výšce kostelní věže sv. Fr. Xaverského v Uherském Hradišti (46 390 mm) a  katedrály Notre-Dame v Paříži (69 000 mm).


Pravidla jsou následující:
- přečteš knihu
- na lístek si zapíšeš počet přečtených stran, autora a název knihy
- lístek s poznámkami - autor, název, počet stran - přineseš paní uč. Evě, která veškeré informace zaznamená do soutěžního archu
- začínáš číst další knihu, aby se naše třída co nejlépe v soutěži umístila

Hurá do toho, půl je hotovo!!!

Soubory