Škola ve škole

Přípravná třída - 15. ZŠ Most


Týdenní plán 22. 4. - 26. 4. 2024

Pondělí       

Český jazyk

Svět kolem nás

Úterý 

Český jazyk

Matematika

Středa             

Český jazyk

Matematika

Svět kolem nás

Čtvrtek 

Český jazyk

Matematika

Pátek

Český jazyk

Rozvrh hodin
1.
2.
3.
4.
5.
Pondělí
  AJ 
ČJ
POZ
SKN
UK  
Úterý
M
ČJ
UUP
Vp
Vp
Středa
ČJ
M
AJ
SKN
INF
Čtvrtek
M
M
Vp
Vp
ČJ
Pátek
ČJ
POZ
UK
UUP
AJ

Třídní schůzky, konzultace                    

- společná 12. 9. 2023
- společná 23. 11. 2023
- společná 16. 4. 2024
- individuální kdykoli dle potřeby
- skupinová dle domluvy


Termíny prázdnin   

Podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny 23. 12 2023 - 2. 1. 2024 včetně
Výpis pololetního vysvědčení 31. 1. 2024
Pololetní prázdniny 2. 2. 2024
Jarní prázdniny 19. 2. - 23. 2. 2024
Velikonoční prázdniny 28. 3. 2024
Závěrečné vysvědčení 28. 6. 2024
Hlavní prázdniny 1. 7. - 30. 8. 2024