Prosinec

První pátek v prosinci přivítáme ve třídě další historické osobnosti, na jakési převtělení se tak připraví DV, KV, MIS a ROŠ. Součástí dne, konkrétně ve čtvrté vyučovací hodině, bude také preventivní program s názvem Jsi on-line, který je zaměřený na bezpečný pohyb dítěte “na síti”. Prevence bude pokračovat ještě ve středu 6. 12. 2023, školu navštíví Mikuláš s anděly i čerty a vyřeší všechny lotroviny během chvíle na místě. Kdo se má letos bát víc, kluci nebo holky? Zůstanou-li nám ve třídě všichni, čeká nás společně filmové představení, odchod na oběd a do školní družiny.

Druhý pátek v měsíci, tedy 8. 12. 2023, bude věnován návštěvě místa námi všemi dosud nepoznaného, čeká nás exkurze do Vlastivědného muzea Kyjov. Sraz všech účastníků v 7.00 hod. na nádraží v Moravském Písku. I když se zde nescházíme poprvé, případným novým řidičům pro jistotu opět připomínám, že Moravský Písek má ještě i vlakovou zastávku, která je sice blíž k Polešovicím, ale není naší cílovkou. Odjezd vlakem v 7.14 hod. směr Bzenec a Kyjov. Tam pěší přesun z vlaku do muzea, kde bude doba návštěvy rozdělena na dvě části. V té první využijeme nabídky muzea v podobě herně-naučné hry Průvodce poznáním. I když je hra určena primárně pro druhý stupeň, zvládnou ji prý i čtvrťáci. Ve druhé části začneme ladit vánoční atmosféru účastí na dílničkách. S sebou do batohu svačinu na celý den a pití, obědy hromadně odhlásím. Protože asi bude i za co utrácet, kapesné volte obezřetně. Návrat bych ráda stanovila v přesném čase, bohužel nedokáži předem posoudit, jak dlouho budou děti bavit dílny a nákupy, jakož i jaký čas zabere pěší přesun zpět na vlak. Z tohoto důvodu vypíši možnosti a moc prosím rodiče při domluvě svozů, aby pro vyzvednutí dětí zvolili co nejvíce flexibilní řidiče, jimž bych dala při odjezdu z Kyjova vědět, že vyrážíme. Odjezd by tak mohl být ve 12.32 hod., pravděpodobnější se mi ale jeví ve 13.04 hod., příp. ve 13.38 hod. Cesta trvá něco málo přes půl hodiny, děti předám opět v Moravském Písku. Pokud by nás však zaujaly ještě i jiné expozice muzea, prohlídku bychom využili a nevylučuji ještě pozdější odjezd, max. však ve 14.32 hod. Opět požádám o včasné písemné informace o ranní i zpáteční jízdě, ať si děti sepíši a nikoho nezapomeneme.

Třetí pátek věnujeme pro děti další novince, vědecké konferenci, kterou jsem v minulosti nazvala Botazoo Niklog, zkuste odtajnit proč. Celá akce bude skutečně koncipovaná jako konference. Změní se rozestavení stolů, přibydou ubrusy, nebudou chybět talířky s malým slaným občerstvením a nápoje, které zakoupím z třídního fondu. Pokud budete chtít poslat v tento den pytlík chipsů či čehokoli jiného, děti se jistě zlobit nebudou, neboť z mé strany bude těchto “dobrot” skutečně jen velmi symbolicky. Především a hlavně ale pošlete do školy malou vědkyni nebo malého vědátora s jeho příspěvkem. Každý bude mít připraven referát v libovolné podobě (prezentace asi na flesh nebo dodat jinou cestou dřív) o živočichu nebo rostlině dle výběru, děti ví. Kdo bude chtít, může také jako účastník konference vypadat, ať už si pod tím představíte cokoli. A byly to v minulosti zajímavé kreace. Nicméně naprosto nejdůležitější zůstává zasvěcený výklad o zvoleném tématu nikoli předčítání zkopírovaného materiálu. Pokud se nám podaří vyšetřit nějaký čas, zařadili bychom ještě i část z dalšího plánovaného projektu Hraní si s pokusy.

A poslední pátek bude hezkým zakončením školy v tomto kalendářním roce, v plánu jsou vánoční besídky tříd. K tomuto času neodmyslitelně patří tradice, proto v naší třídě tradičně potřeby na voňavý pomeranč, letos snad už všichni zvládnout navázat skořici na mašli sami a pak nebudou šetřit hřebíčkem, dále pak skořápka a malá svíčka, kterou nechte děti přilepit až ve škole, je to určitě větší legrace. Koledování u stromečku vyvrcholí rozdáváním dárků kamarádům, které si děti nalosují, jakož i komukoli dalšímu dle osobních preferencí. Zakončení dne nám ještě není známo, ale dle zkušeností někdy v průběhu páté vyučovací hodiny odchodem na oběd a do družiny.