Škola po škole

deti - DDM Třinec

Příprava do školy 2. 10. - 6. 10. 2023

Český jazyk

ČJ 18/4
Do sešitu ČJ-DÚ přepiš správně cvičení 4 ze strany 18 v učebnici. Rozliš předponu a předložku.

Matematika

M 16/102
Do sešitu SP+DÚ přepiš i příklady, uvědomíš si, co je třeba počítat jako první. Doplň výsledky.

Svět kolem nás 

Historie
SKN-VL
Ofocený list V dobách přírodních bohů - opakování o Keltech

Příroda
SKN-PŘ

PC procvičování  

Český jazyk
Předložky a předpony
Psaní předpon - kvíz
Doplňování mě x mně - kvíz
VS po B
VS po B
VS po L
VS po B, L
VS po B, L
VS po M
VS po B, L, M
VS po B, L, M
VS po P
VS po B, L, M, P
VS po S
VS po V
VS po B, L, M, P, S, V
Procvičování VS
Procvičování VS

Matematika
Matematika hrou - výběr
Školákov - výběr
Dělení se zbytkem
Násobení mimo obor násobilek

Historie
Časová osa
Řazení letopočtů
Určování století
Na úsvitu civilizace
Pravěk
Pračlověk
Český pravěk
Starší doba kamenná
Hurá do pravěku

 

Dějiny udatného českého národa - iVysílání | Česká televize

Lev (nejen) českých dějin - září

Český jazyk (ČJ)
Promysli a napiš deset citově zabarvených slov o tom, jaký by měl nebo neměl být školní rok, co bychom měli nebo neměli dělat, aby byl fajn a škola tě bavila.

Matematika (M)
Sedm trpaslíků se vrátilo z lesa s plnými košíky hříbků. Šmudla jich přinesl 34, Rejpal 19, Štístko 50, Kejchal 44, Stydlín 31, Dřímal 28 a Prófa 37. Sněhurka je chtěla rozdělit na tři stejné části, ale trpaslíci byli unavení a hříbky už nechtěli vyskládávat z košíků. Sněhurka si však věděla rady a rozdělila hříbky na tři stejné části bez toho, že by je vyndala z košíků. Dokážeš to taky?   

Historie (H)
Přečti si článek Kam zmizeli neandrtálci? aneb Jak moderní člověk ovládl svět. Potom vyber a napiš správné odpovědi kvízu Znáš tajemství neandrtálců?, stačí 1.a), 2.b), 3.c) atd.

Příroda (P)
Vylušti jednotlivá slova křížovky. Z každého vyber jedno písmeno, jehož pořadí ve slově určuje číslo v závorce. Získáš tajenku, ze které se dozvíš jméno ptáků, které můžeš také vidět na našich polích. Patří mezi pernatou lovnou zvěř.

Zajíc se živí rostlinami, je to … (1) 
Květenství ovsa je … (2)  
Obilovina … (1)
Živí se bramborovou natí … (2)
Vlaštovka si staví … (2)
Čmeláci opylují … (3)
Plody obilovin jsou … (3)
                                                                         
Historická všehochuť 1 (HV1)
Zjisti a napiš názvy pěti různých kalendářů, podle kterých lidé měřili nebo stále měří čas.

Historická všehochuť 2 (HV2)
Přečti si článek Staň se mocným druidem!. Spočítej (můžeš s kalkulačkou, ale jde to velmi dobře i bez ní, znáš-li již časovou osu), kolik let uběhlo od konce galské války, která se uskutečnila před naším letopočtem.

Lev (nejen) českých dějin - říjen

Český jazyk (ČJ)
Vymysli a napiš pět situací, stačí vždy jednou větou, ke kterým by mohlo dojít, kdyby na světě vyschla všechna stojatá voda. Zkus při popisu užít alespoň jednou slovo s právě probíranými slabikami bě/bje, vě/vjě nebo pě.

Matematika (M)
V lese na palouku se konal velký podzimní závod lesních zvířat. Do cíle doběhli závodníci takto: jelen daleko před medvědem, kuna těsně před veverkou, jelen hned za zajícem, srna dvě místa před divočákem, liška právě za srnou, divočák těsně před medvědem, kuna dvě místa za zajícem. V jakém pořadí doběhla zvířata do cíle?

Historie (H)
Přečti si článek o franském kupci Sámovi. Poté odpověz na otázky kvízu. Opět stačí pouze číslo otázky a písmeno správné odpovědi.

Příroda (P)
Chceš-li se dozvědět více o dalším živočichu, který žije v blízkosti vody, přečti si informace o hrošíku liberijském. Jistě správně tušíš, že v České republice u rybníka ho asi nepotkáš, což ti ale nebrání v pokusu o vyluštění tajenky, která ti prozradí, ...

Historická všehochuť 1 (HV1)
Přečti si o slavných českých kronikách a odpověz na tyto otázky:
Který kronikář neuměl příliš česky?
O kterém psali jako o sedmilháři a škůdci?

Historická všehochuť 2 (HV2)
Jak by podle tebe měl dopadnout souboj siláků z českých pověstí? Až dočteš do samého konce, budeš mít jistě jasno v tom, kdo by měl zvítězit a proč. Stručně o tom napiš do sešitu.

Soubory