Škola po škole

deti - DDM Třinec

Příprava do školy 

Český jazyk
Matematika
Svět kolem nás 

PC procvičování  

Český jazyk

Matematika

Svět kolem nás