Záložka do knihy spojuje školy - úvod

S potěšením mohu konstatovat, že většina dětí naší třídy udělala velký čtenářský pokrok. S politováním musím konstatovat, že ne všichni věnují čtení tolik času, kolik by bylo třeba. Je-li dítě již dobrým čtenářem, může si docela dobře číst samo, třeba před spaním. V opačném případě je ale stále vhodné a žádoucí hlasité předčítání, kterému je přítomen rodič, neboť zírání do knihy či rychlé přebíhání řádků bez porozumění textu úroveň čtení neposune. Motivaci k pravidelnému čtení proto zkusíme podpořit i tím, že se zapojíme do projektu s názvem Záložka do knihy spojuje školy. V průběhu měsíce října vyrobíme ve třídě hezké záložky, které následně zašleme dětem na Slovensko, do nějaké nám přidělené školy. Odtud by se zase sada záložek měla dostat k nám. Mohl by to být další způsob, jak dítě přimět vzít si knihu do ruky častěji, nejlépe každý den. Více informací o tomto mezinárodním projektu naleznete zde