Poznávání Vážan a Tučap

Pátek 7. 10. 2022 byl dnem, který si děti ze III.B zvolily pro jednu z poznávacích vycházek v rámci projektu Moje obec. Protože do této třídy chodí nejen děti místní, ale také přespolní, z Vážan a Tučap, volba prvního cíle poznávání padla nejdříve právě na tyto obce. Plán navštívit a více je poznat vyšel beze zbytku. Posuďte sami.

Autobus, který nás měl přiblížit do Vážan, skutečně přijel. Milé překvapení, vzhledem k dopravní situaci posledních dnů. Jen co jsme ve Vážanech vystoupili, padla otázka, zda stejným autobusem pojedeme i zpátky. Někdo špatně četl instrukce, zpátky už po svých. První zastávkou na naší trase se stal obecní úřad, kde jsme získali několik informací o Vážanech přímo od paní starostky. Posilněni sladkostí jsme pokračovali k místní rozhledně. Zde se stala věc nevídaná, z výšky “pršela” tráva. Naštěstí jí nebylo dost na to, aby mohla skrýt cestu ke kapličce, jež byla postavena na památku obětí první i druhé světové války. Na konci této části výšlapu ještě kříž šťastného návratu poutníků a krásné výhledy na Bílé Karpaty.

Díky tomu, že počasí bylo nádherné a vlhkost pole nám příznivě nakloněna, vyhnuli jsme se alespoň částečně hlavní silnici a právě přes pole si zkrátili cestu do Tučap. Tam nás jako první přivítala kočka, která s námi putovala před obecní úřad i ke kulturnímu domu, kde jsme již byli očekáváni. Svačina přišla vhod, pro nás připravený čaj také, ještě jednou moc děkujeme panu starostovi za ochotu a mamince KČ za zprostředkování této možnosti.

Po odpočinku, plni nových sil, zamířili jsme do místní ZOO. Všechny kozy byly velmi družné společnice, některé slepice velmi zdatné letkyně. Ovce se polekaly nájezdu cizáků a žirafě to bylo všechno tak nějak jedno. I přes ten šok z tolika lidí slepice kupodivu nepřestaly snášet, nebo že by to bylo právě proto, a podařilo se nám tak dokonce sebrat dvě vajíčka. Snad se to po našem odchodu nějak dramaticky nezmění.

Tučapy jsme opustili krásnou vyhlídkou od kapličky a začali jsme se spouštět mezi vinohrady zpět do Polešovic. Pokud by někdo čekal únavu, velice by se mýlil, i na zpěv ještě zbyly síly a zpět do školy se vrátily děti rozesmáté, rozdováděné a snad i bohatší o nové poznatky a zážitky.