Záložka do knihy spojuje školy

Po příznivých ohlasech z loňského školního roku se naše škola také letos zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Celou akci vyhlašuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství školních dětí. To bylo snahou také třináctého ročníku, jehož téma znělo: Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení. Více o něm se můžete dozvědět zde nebo níže v přiloženém souboru.

V průběhu měsíce října se děti ze zapojených tříd nejdříve zamýšlely nad tím, jak ztvárnit zadané téma do podoby záložky, která po skončení projektu najde nového majitele v některé škole na Slovensku. Pro nás se tentokrát partnerem projektu stala ZŠ Gemerská Poloma, jejíž stránky naleznete zde. Kreativita dětí přinesla své plody a na stole brzy ležela první hotová dílka. Ke konci měsíce se sešlo přes 160 kusů hezkých záložek, které byly pečlivě zabaleny a odeslány do daleké ciziny.

Pak už zbývalo jen čekat. Až náš balík, adresovaný slovenským dětem, dorazí na místo určení. Až jiný balík, určený dětem v Čechách, opustí Slovensko. Až skončí podzimní prázdniny. A až záložkové překvapení najde v naší škole svého čtenáře, svoji knihu. Což se také v prvních listopadových dnech stalo, k radosti a spokojenosti všech zúčastněných dětí i dospělých. Proto se sluší poděkovat všem zapojeným, jmenovitě p. uč. Tůmové a I.A, p. uč. Cíchové a I.B, p. uč. Nedorostkové a II. třídě, p. uč. Kubišové a III.A a III.B, p. uč. Bělaškové a IV.A, p. uč. Ryndové a IV.B i p. uč. E. Andrýskové a VI.A a VI.B.

Více může projekt přiblížit také naše fotogalerie.

Soubory