Mezinárodní projekt SayHi 2022

Tancem proti šikaně? Není to nějaký omyl? Vůbec ne! Každý způsob boje proti jakýmkoli jejím projevům, fyzickému napadání či psychickému útlaku, je dobrý a vítaný. Děti ve III.B s paní učitelkou i paní asistentkou si to uvědomují a snaží se o to, aby se jejich třída nestala bojištěm a klima v ní bylo bohaté na zcela jiné podněty než ty, které ubližují.

Protože ale nic není ideální, nějaký ten incident přece jen občas vznikne. Řešení je pak často okamžité, podle jeho povahy. Někdy je oběma zúčastněnými stranami shodně vyhodnocen jako příliš mnoho energie, na což zaručeně nejlépe pomáhá osvědčený recept v podobě nějaké vyčerpávající fyzické aktivity. Proč tedy ne právě tanec. Když je navíc spojen s dojemným příběhem, zacíleným právě na boj proti projevům šikany, a propojí děti v jedenácti zemích světa, tím lépe.

Do třetího ročníku mezinárodního projektu SayHi 2022, který letos v České republice proběhl pod záštitou Rádia Junior, se protancovaly děti ze Švýcarska, Litvy, Portugalska, Finska, Španělska, Norska, Francie, Irska, Slovinska, Německa a České republiky. Ve všech těchto zemích nacvičily jednotnou choreografii na píseň Adély Zouharové Cesta za štěstím, kterou si pak v pátek 11. 11. 2022 zatančily společně a vyjádřily tak podporu každému, kdo se vůči šikaně vymezuje a staví se proti ní.

A protože děti v naší třídě jsou moc šikovné, podařilo se jim, stejně jako vloni, o čemž svědčí toto video, také letos probojovat do celorepublikového sestřihu videí, jež do centra dění průběžně zasílali jednotlivci, třídní kolektivy nebo jiné taneční skupiny. Děkuji Rádiu Junior za příležitost, kterou tímto nabídlo kolektivu, aby na sobě mohl zase jiným způsobem pracovat. A velké díky patří všem dětem v naší třídě, především pak té ne zcela tancechtivé části, že tančily s vervou a nikdo netrhal partu.