Památník Velké Moravy

V pátek 24. 11. 2023 jsme zavítali na Velkou Moravu, za Konstantinem a Metodějem či do pravěku. A bylo toho ještě víc, všechno pěkně pod jednou střechou, v Památníku Velké Moravy a Cyrilometodějském centru ve Starém Městě. 

Na úvod děti zhlédly krátký film o životě na Velké Moravě, aby se potom mohly přenést přímo mezi artefakty, jež byly na tomto území nalezeny. Ve stálé expozici památníku vyslechly od paní průvodkyně příběh o Mojslavovi, jehož prostřednictvím nahlédly do života tamějších lidí. Zaujaly základy kostela, jež byl poprvé vyráběn z kamene spojovaného maltou, a především kosterní pozůstatky kolem nich. Mohu děti pochválit, že si vedly velmi dobře v následných činnostech. Seskládat panovníky podle doby jejich panování bylo skutečně víc než jednoduché, proto byla zařazena ještě i křížovka určená prý pro druhý stupeň. Až na dva řádky nebyla ani ta žádným problémem.

Po svačině jsme se nejdříve podívali na krátký film o Cyrilu a Metodějovi, jakož i na novou expozici, která je jim zde věnována. Škoda jen, že někteří si pletli muzeum s běžeckou dráhou, historie prvního patra tak kolem nich jen prosvištěla. Přitažlivou částí se pak stala expozice k pravěku, umístěna v přízemí, dětem se moc líbily její interaktivní prvky. A to jsem ještě netušila, že muzeum pro ně bude mít další přidanou hodnotu. Starou a novou budovu spojuje chodba, která zřejmě přímo vybízí k tomu, aby se v ní jenom nechodilo. Při naší návštěvě se proměnila v taneční parket.

Kdo neměl potřebu dát průchod své pohybové fantazii, ten si ještě vytiskl své jméno z písmen hlaholice, do odchodu na autobus se vešel dokonce i nákup drobných suvenýrů. Celkově tedy šlo o podařenou exkurzi, odhlédneme-li od faktu, že cestování plným autobusem má svá specifika. Vždy se najde někdo, přesněji třikrát někdo, kdo dopřeje pohodlnou jízdu raději svému zavazadlu než dítěti nebo staršímu člověku.

Aby dětem, které na akci být nemohly, nebylo líto, že nemají žádný zážitek, využila jsem šablon nejen k úhradě vstupného, ale i pracovních listů, které si zúčastnění již odnesli. Marodi si je přeberou později, stejně jako někdo, kdo si domů přinesl jen prázdnou složku bez listů.