Český jazyk

Český jazyk

Pomůcky do hodin:

  • 2 linkované sešity A5 (č. 564)
  • 1 linkovaný sešit A5 (č. 544)
  • čítanka a procvičování pravopisu (154,-Kč/žák, třídní učitelka zaplatí z třídního fondu, který zůstal z předchozího roku)