Rozvrh hodin


Sešity a pomůcky na nový školní rok 2023/2024

ČJ

 • mluvnice linkovaný velký 464
 • diktáty linkovaný malý 524
 • sloh – (linkovaný velký 444), můžete pokračovat i v sešitu z loňska
 • literatura – pokračujeme v sešitu z loňska, kdo nemá, pořídí si nový velký linkovaný

 MA

 • nelinkovaný velký
 • nelinkovaný malý 2 x
 • pravítka, kalkulačka… požadavky vyučující upřesní na první hodině

 AJ

 • pokračujete v sešitech z loňského roku… požadavky vyučující upřesní na první hodině

 NJ

 • pokračujete v sešitech z loňského roku… požadavky vyučující upřesní na první hodině

 SPO

 • linkovaný velký

VOZ

 • požadavky vyučující upřesní na první hodině

 

KDO NÁS UČÍ???

Povinné předměty

Český jazyk a literatura - Mgr. Simona Trefilíková
Sebepoznání - Mgr. Simona Trefilíková
Anglický jazyk - Mgr. Jan Nejezchleba, Mgr. Bohuslava Trýsková, Mgr. Alena Hanzová
Německý jazyk - Mgr. Ivana Vaďurová, Mgr. Bohuslava Trýsková
Matematika - Ing. Kamila Stolaříková
Společnost (dějepis, občanská výchova) - Mgr. Petra Andrýsková
Vědy o Zemi - Mgr. Radka Piknerová
Pohybová kultura (tělesná výchova) - Mgr. Renata Šimková
Umění a kultura (výtvarná výchova) - Mgr. Zdeněk Gajdoš
Umění a kultura (hudební výchova) - Mgr. Ivana Vaďurová
Svět práce (chlapci) - Mgr. Jan Wurst
Svět práce (dívky) - Mgr. Petra Andrýsková

Volitelné předměty

Gastronomie (Gas) - Mgr. Ivana Vaďurová, Mgr. Petra Andrýsková
Vyrob si sám (VyS) - Mgr. Jan Wurst
Dílna tvůrčího psaní (DTP) - Mgr. Eva Andrýsková, Mgr. Simona Trefilíková
Rozšiřující matematika a český jazyk (RMČ) - Mgr. Simona Trefilíková, Ing. Kamila Stolaříková
Příprava na mezinárodní zkoušky z AJ (PřAj) - Mgr. Jan Nejezchleba
Hry a dovednosti v přírodě (HDP) - Mgr. Renata Šimková
Výtvarná dílna (VýD) - Mgr. Zdeněk Gajdoš
Modelářství (Mod) - Mgr. Pavel Loskot, Mgr. Radim Pikner