Rozvrh hodin


KDO NÁS UČÍ???

Povinné předměty

Český jazyk a literatura - Mgr. Simona Trefilíková
Sebepoznání - Mgr. Simona Trefilíková
Anglický jazyk - Mgr. Jan Nejezchleba, Mgr. Bohuslava Trýsková, Mgr. Alena Hanzová
Německý jazyk - Mgr. Ivana Vaďurová, Mgr. Bohuslava Trýsková
Matematika - Mgr. Zuzana Pleváková
Společnost (dějepis, občanská výchova) - Mgr. Alena Hanzová, ThD. 
Vědy o Zemi (fyzika) - Mgr. Pavel Loskot
Vědy o Zemi (přírodopis) - Mgr. Jana Řezníčková
Vědy o Zemi (zeměpis) - Mgr. Jan Wurst
Pohybová kultura (tělesná výchova) - Mgr. Renata Šimková
Umění a kultura (výtvarná výchova) - Mgr. Zdeněk Gajdoš
Umění a kultura (hudební výchova) - Mgr. Veronika Bělašková

Volitelné předměty

Angličtina na jevišti (AjJ) - Mgr. Jan Nejezchleba
Badatelská matematika (BMa) - Mgr. Veronika Procházková
Dílna tvůrčího psaní (DTP) - Mgr. Eva Andrýsková
Gastronomie (Gas) - Mgr. Ivana Vaďurová
Hry a dovednosti v přírodě (HDP) - Mgr. Petra Andrýsková
Objevuji své tělo (ObT) - Mgr. Radka Piknerová
Příprava na mezinárodní zkoušky z AJ (PřAj) - Mgr. Jan Nejezchleba
Rozšiřující matematika (RMa) - Mgr. Zuzana Pleváková
Sportovní a pohybové hry (SPH) - Mgr. Renata Šimková
Vyrob si sám (VyS) - Mgr. Jan Wurst
Výtvarná dílna (VýD) - Mgr. Zdeněk Gajdoš
Vzhůru na jeviště (VzJ) - Mgr. Ivana Vaďurová