Vyučující

Český jazyk - Eva Andrýsková
Matematika – Mgr. Veronika Procházková
Anglický jazyk, pracovní činnosti – Mgr. Bohuslava Trýsková
Přírodověda, vlastivěda - Mgr. Radka Piknerová
Informatika - Mgr. Jan Wurst
Hudební výchova - Mgr. Pavel Loskot
Výtvarná výchova - Mrg. Zdeněk Gajdoš
Tělesná výchova - Mgr. Renata Šimková