Přírodověda

Vážení rodiče,
prosím o spolupráci při vzdělávání vašich dětí a zajištění pomůcek.

Žáci budou do hodin přírodovědy potřebovat:
1. Učebnici: obalenou a podepsanou (rozdám v první vyučovací hodině)
2. Malý sešit A5 nadepsaný:

Přírodověda 5. A, nejlépe linkovaný, počet listů nechám na vás, každý píše jinak velkým písmem. Pokud sešit popíšete, pořídíte si nový.

3. Nůžky, malé lepidlo, psací potřeby.

4. Testy, písemná opakování i pracovní listy budu dětem kopírovat.

V tomto školním roce se můžete v hodinách přírodovědy těšit v prvním pololetí např. na neživou přírodu. Naučíme se rozeznávat základní druhy hornin, budeme si povídat o vesmíru a o tom, proč je příroda na planetě Zemi tak rozmanitá. Ve druhém pololetí nás čeká povídání o lidském těle.

Doporučuji dávat pozor především v hodinách a všechno si krásně zapamatujete. Doma pak jen stačí zopakovat.

Vždy, když dobereme nějakou kapitolu, čeká nás ve škole písemné opakování. Písemné ověřování učiva si ukládám ve škole (po životních zkušenostech) a rodiče si je mohou kdykoliv přijít prohlédnout.

Průběžně budu znalostí zjišťovat i ústní formou (především z důvodu rozvoje slovního projevu). Nedávám žákům písemné domací úkoly, ale je jejich povinností a v jejich vlastním zájmu si den před hodinou přírodovědy, přečíst učivo v sešitě (v případě potřeby i v učebnici). Prostě průběžně :-)

V případě nejasností či jakýchkoliv pochybností se neváhejte obracet přímo na mě.
Nejlépe e-mailem: radka.piknerova@zspolesovice.cz
Děkuji za spolupráci a těším se na všechny děti v novém školním roce.          

Mgr. R. Piknerová