SHREKOVA PŘÁTELSKÁ PRAVIDLA

 • POMÁHÁME SI, JSME KAMARÁDI
 • VŠICHNI TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ, VŠICHNI ZA JEDNOHO, JEDEN ZA VŠECHNY, NASLOUCHÁME SI.
 • NEPOUŽÍVÁME SPROSTÁ SLOVA.
 • NELŽEME, NEPODVÁDÍME A NEŽALUJEME.
 • VÁŽÍME SI VĚCÍ KOLEM SEBE.
 • UDRŽUJEME POŘÁDEK V KAČEROVĚ
 • NIKOMU SE NEPOSMÍVÁME, NA NIKOHO SE NEPOVYŠUJEME.
 • KE KAŽDÉMU SE CHOVÁME TAK, JAK CHCEME, ABY SE CHOVALI KE MNĚ.
 • NA ZAČÁTKU PŘESTÁVKY SI NACHYSTÁME VĚCI NA DALŠÍ HODINU, TEPRVE POTOM DĚLÁM JINÉ VĚCI.
 • VŠE, CO SE ŘEKNE VE TŘÍDĚ, ZŮSTANE TAJEMSTVÍM.
 • SPOLUŽÁKY ANI UČITELE NEPOMLOUVÁME, KDYŽ SE NÁM NĚCO NELÍBÍ, DOTYČNÉMU TO ŘEKNEME MEZI ČTYŘMA OČIMA.
 • POKUD PORUŠÍM PRAVIDLA, MUSÍM POČÍTAT S TRESTEM.