Vyučované předměty

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY 2023-2024

POVINNÉ PŘEDMĚTY:

1.ANGLICKÝ JAZYK - AJ - Mgr. Irena Bělohradová
2.ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ČJL - Mgr. Eva Andrýsková
3.NĚMECKÝ JAZYK -NJ - Mgr. Ivana Vaďurová
4.MATEMATIKA - Ma - Mgr. Veronika Procházková
5.VĚDY O ZEMI - VoZ  - Mgr. Radim Pikner, Mgr. Radka Piknerová, MVDr. Veronika Zapletalová
6.SPOLEČNOST - Spo - Mgr. Petra Andrýsková
7.SEBEPOZNÁNÍ - Seb - Mgr. Renata Šimková
8.POHYBOVÁ KULTURA - PK - Mgr. Renata Šimková
9.UMĚNÍ A KULTURA - UK - Mgr. Ivana Vaďurová, Mgr.Zdeněk Gajdoš
10.INFORMATIKA - Mgr. Jan Wurst


VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:

1.SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY - SPH - Mgr. Renata Šimková
2.DOVEDNOSTI PRO DNEŠNÍ SVĚT - DDS - Mgr. Radim Pikner, Mgr. Alena Hanzová
3.DÍLNA TVŮRČÍHO PSANÍ - DTP - Mgr. Eva Andrýsková
4.BADATELSKÁ MATEMATIKA - Mgr. Veronika Procházková, Ing. Kamila Stolaříková
5.ROZŠIŘUJÍCÍ MATEMATIKA  A ČESKÝ JAZYK - RMČ - Ing. Kamila Stolaříková, Mgr. Simona Trefilíková
6.PŘÍPRAVA NA MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY Z AJ - PřAj - Bc. Jan Nejezchleba
7.GASTRONOMIE - Gas - Mgr. Petra Andrýsková
8.VYROB SI SÁM - VyS - Mgr. Jan Wurst
9.OBJEVUJI SVÉ TĚLO - ObT - Mgr. Radka Piknerová
10.MODELÁŘSTVÍ - Mod - Mgr. Radim Pikner
11.FRANCOUZSKÝ JAZYK - FJ - Mgr. Irena Bělohradová
12.VÝTVARNÁ DÍLNA - Mgr. Zdeněk Gajdoš