Botanická exkurze do CHKO Bílé Karpaty pro žáky 7. ročníků

Výjezdní projektový den pro sedmé ročníky se uskutečnil 24. května a kladl si za cíl přiblížit žákům způsob ochrany přírody v ČR prostřednictvím NPR Zahrady pod Hájem, která leží v nedaleké CHKO Bílé Karpaty.

Především však bylo naším cílem propojení dosud získaných vědomostí z hodin přírodních věd přímo v přírodě chráněného území. Místo samotné umožnilo předvést žákům biologickou rozmanitost blízké přírody v celé její kráse. Důraz v programu jsme kladli na praktické ukázky rostlin a možnosti jejich určování i využití v běžném životě (léčivé, jedlé i jedovaté rostliny).

V neposlední řadě jsme připravený program zaměřili na zásady praktické ochrany přírody a management chráněného území.

I když letošní deštivé počasí způsobilo v jindy suché lokalitě bahnité nástrahy, všichni žáci exkurzi zvládli a snad si z projektového dne odnášejí nejen ušpiněné boty, ale i vědomosti a zážitky.