Termíny třídních schůzek a pedagogických rad

Třídní schůzky:
Úvodní TS: 15. 9. 2022 (1. st. - 16:00 hod., 2. st. - 16:30 hod.)
Podzimní TS: 23. 11. 2022 (1. st. - 16:30 hod., 2. st. - 16:00 hod.)
Jarní TS: 20. 4. 2023 (1. st. - 16:30 hod., 2. st. - 16:00 hod.)

Pedagogické rady:
31. 8. 2022
23. 11. 2022
24. 1. 2023
22. 6. 2023