Kdo a z čeho nás tento školní rok učí?

KDO NÁS UČÍ?

Matematika: Mgr. Veronika Procházková
Český jazyk, výtvarná výchova: Mgr. Zdeněk Gajdoš
Anglický jazyk: Mgr. Jan Nejezchleba
Německý jazyk: Mgr. Bohuslava Trýsková
Přírodopis, chemie: Mgr. Radka Piknerová
Fyzika: Mgr. Pavel Loskot
Zeměpis: Mgr. Jan Wurst
Dějepis: Mgr. Michaela Blahová
Občanská výchova: Mgr. Petra Andrýsková
Tělesná výchova (dívky): Mgr. Veronika Bělašková 
Tělesná výchova (chlapci):  Mgr. Radim Pikner 
Hudební výchova: Mgr. Veronika Bělašková
Pracovní činnosti (dívky): Mgr. Petra Andrýsková
Pracovní činnosti (chlapci): Mgr. Jan Wurst

Volitelná - Gastronomie: Mgr. Petra Andrýsková
Volitelná - Vyrob si sám: Mgr. Jan Wurst
Volitelná - Příprava na mezinárodní zkoušky z angličtiny: Mgr. Jan Nejezchleba
Volitelná - Rozšiřující matematika: Mgr. Zuzana Pleváková
Volitelná - Sportovní a pohybové hry Mgr. Renata Šimková
Volitelná - Učíme se učit se: Mgr. Irena Bělohradová
Volitelná - Vzhůru na jeviště: Mgr. Ivana Vaďurová
Volitelná - Výtvarná dílna: Mgr. Zdeněk Gajdoš