IKAP - Technické dílny - 8.A

12.1.2023 se žáci 8.A zúčastnili akce v rámci projektu IKAP na Střední odborné škole a gymnáziu ve Starém Městě v budově, která sídlí v Uherském Hradišti. Třída vyrážela o půl osmé ráno směrem k Uherskému Hradišti, kde si žáci v rámci projektu mohli projít budovu školy, seznámit se s praktickými učebnami a stroji, které se na škole nachází. Byly jim poskytnuty podrobné informace o oborech, které škola nabízí. V druhé části dopoledne se žáci rozdělili do dvou skupin po osmi a byli přiděleni k učitelům odborného výcviku na dvou stanovištích ve velké pracovní hale školy. Ti jim předvedli, jaké výrobky lze vytvořit. Na jednom ze stanovišť žáci pracovali s drátkem, který svařovali a tvořili z něj různé tvary. Některým se povedl vytvořit náramek, jiným dokonce i obruč k brýlím. Na druhém stanovišti se pracovalo s plechem, na který si žáci vyryli obrazec, který následně za pomocí speciálních nůžek vystřihli, zbrousili a výsledek si mohli odnést domů. Jako vedlejší produkt si mohli pomocí dřeva a hřebíků obtočit drátek do tvaru např. psa nebo stromu a taktéž si výrobek nechat.

Během dne dostali žáci svačinu a prostor k odpočinku a dotazům. Po celou dobu je doprovázeli studenti střední školy a byli jim ve všem k dispozici. Ve 12 hod. se třída opět vrátila autobusem do Polešovic.

 

Fotogalerie