Poznávání žáků 8. A v Pevnosti poznání v Olomouci

Osmáci rádi poznávají nové věci, a tak se ve středu 24. května vydali do Olomouce do Pevnosti poznání. Pevnost poznání je totiž interaktivní muzeum vědy. Na programu jsme měli tři vzdělávací programy. 

První, Architekti budoucnosti, byl zaměřen na zeměpis, kdy žáci zjistili, jak se v minulosti vyvíjela lidská sídla a sami si poté navrhli město budoucnosti.  Druhá část, Škola pod rudou hvězdou, byla zaměřená na historii druhé poloviny minulého století ve škole. Kluci i holky se nejprve seznámili s rozdíly mezi demokracií a totalitou, načež prošli kádrovou prověrkou v demokratické i komunistické škole. Třetí vzdělávací program byla projekce v planetáriu s názvem Zajímavosti vesmíru - to se prý líbilo úplně nejvíc.

Na závěr naší návštěvy jsme si prošli celý areál a vyzkoušeli co nejvíce expozic. Exkurze se žákům moc líbila a zcela jistě prohloubila jejich zájem o vědu a věci kolem sebe.

Odkaz na fotogalerii ZDE