Exkurze NEMUH

V rámci kariérového poradenství navštívili dne 23. 11. 2023 zájemci o zdravotnické obory z řad našich deváťáků Uherskohradišťskou nemocnici.
Zde jsme nejprve zhlédli motivační videa 2 absolventů zdravotnických oborů pracujících v nemocnicích. 
Potom se nám věnovala sestra z hygienicko epidemiologického střediska, která nás seznámila se základními hygienickými opatřeními, která je nezbytné v nemocnici dodržet, ať jste zde jako personál, pacient, či návštěva. Mohli jsme si zkusit ošetřit ruce dezinfekcí, abychom potom pod UV lampou viděli, jaká místa jsme ošetřit zapomněli. To by mohlo být problémem, a tak bychom mohli zavést případný infekt k nemocnému pacientovi, či si naopak nějaký od něj odnést.
Naše kroky dále směřovaly na dětské oddělení, kterým nás provedla vrchní sestra oddělení, Bc. Dana Hlaváčková. Ta nás seznámila s chodem oddělení, s kvalifikací jednotlivých pracovníků a stupni vzdělání, kterých museli dosáhnout pro výkon profese. Také nám vysvětlila, jak vypadá den sestry na oddělení, jaké tato osoba musí mít silné stránky a rovněž osobnostní předpoklady.
Dále na nás čekala rarita nemocnice, potrubní pošta, která ušetří mnoho času a mnoho kroků s rozborem krve, moči, různých tkání a vzorků. Sami jsme si mohli poslat poštou vzkaz na hematologicko transfuzní oddělení, kam jsme se vydali po přestávce spojené s občerstvením. 
Tady jsme prošli částí věnované dárcům krve a krevní plazmy. Byli jsme seznámeni s možností darování krve a frekvencí jejích odběrů, viděli jsme, jak se krev zpracovává, oddělují se její jednotlivé složky (červené, bílé krvinky a plazma) od sebe, kde se uchovávají. Potom jsme zamířili do laboratoře k mikroskopům všechny zmiňované složky krve pořádně prozkoumat. Také nám bylo ukázáno, jak se pomocí přítomnosti antigenů zjišťuje krevní skupina, což jsme si mohli sami vyzkoušet určit.
Nesmíme zapomenout na to, že na tomto oddělení nás čekal náš vzkaz. Teď již prázdnou kapsli jsme potrubní poštou odeslali zpět do domovské stanice.
Už nám zbývalo jen vtipné video se sluchovou buňkou a komentované video laparoskopického odstraňování ledvinového kamene.
Po rozloučení v podobě emotivního videa zaměřeného na nejdůležitější vlastnost zdravotníků - empatii, jsme se plni zážitků a dojmů vydali zpět domů, do Polešovic.
Exkurzi hodnotíme velmi pozitivně. Bylo nám umožněno alespoň na chvíli nahlédnout tam, kam se běžný pacient nedostane, a dostalo se nám mnoho užitečných a zajímavých informací. 
Uvidíme, kolik našich žáků se skutečně bude profesně ubírat tímto směrem.
Uherskohradišťské nemocnici a panu Davidu Vackemu touto cestou děkujeme.

Fotogalerie