Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Otevřený dopis autorovi článku Šikana ve 2. třídě! “Tým bojovníků” vedly tři osmileté holky

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy,

v příloze níže najdete otevřený dopis zástupkyně ředitele ZŠ Polešovice, Mgr. Ireny Bělohradové, který adresuje redakci DDK, panu P.Čechovi, ředitelům okolních škol a starostům okolních obcí.

Příloha

 

Stránka

  • 1

Erasmus+


1

Od 1. září je naše škola opět součástí mezinárodního partnerství škol Erasmus+. Tentokrát se jedná o partnerství 5 zemí, a to z Finska, Švédska, Litvy, Polska a České republiky. Úspěch je to o to větší, že jsme poprvé podávali žádost o grant jako hlavní koordinátor a ve velké konkurenci uspěli.

Co je obsahem projektu?

Stručně řečeno: zdravý životní styl. Projekt se jmenuje Europe in S.H.A.P.E., tedy Evropa v kondici. Každé písmeno ve slově SHAPE představuje jedno slovo týkající se zdravého životního stylu:

Sport

Health (zdraví)

Addictions (závislosti)

Prevention (prevence)

Education (vzdělávání – zaměřeno zejména na výchovu ke zdraví)

Uvědomujeme si, jak se dnešní sedavý způsob života podepisuje na zdraví nás všech, a chceme, aby děti pochopily, že své zdraví mají často ve svých rukou. Projektové aktivity se budou týkat všech pěti témat obsažených v názvu. Žáci budou sportovat, učit se jíst zdravě, budeme do školy zvát odborníky na závislosti, zaměříme se na prevenci, budeme zkoumat, jak se žije v jiných zemích a srovnávat, co jinde dělají lépe nebo hůře ve vztahu ke zdraví, atd.

Mezi další přínosy projektu patří:

  • zlepšení schopnosti používat angličtinu v psaném i mluveném projevu,
  • nová přátelství na evropské úrovni,
  • schopnost používat eTwinning,
  • zlepšení komunikativních schopností, zejména týmové komunikace a prezentačních dovedností,
  • poznávání cizích zemí a možnost srovnávání.

Projekt je určen zejména pro žáky 2. stupně, ale na některých aktivitách se budou podílet i mladší děti. Průběh i výsledky projektových aktivit můžete sledovat na webových stránkách školy, popř. v projektovém koutku v přízemí školy.

Doba trvání projektu:  1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Projekt Erasmus+ je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Veškeré informace můžete sledovat na webových stránkách projektu- zde

 

 


9. 10. 2019 Zobrazit méně

Stránka

  • 1