Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

Milí žáci, vážení rodiče,

 

děkujeme za přístup, nasazení a podporu ve školním roce 2019/2020.  Věřím, že po podivném jaru budeme moci v září školu otevřít pro všechny. Neskákejte po hlavě do neznámé vody, ať se všichni opět šťastně shledáme!

 

Přejeme Vám krásné prázdniny.

Těšíme se na vás!

Stránka

Organizace výuky po 25.5.2020


Organizace výuky v naší škole od pondělí 25. 5. 2020

 

Přehled počtů žáků

 

  Zapsaní žáci Počty po 25. 5. 2020
Třída Žáků ve třídě Počet dopoledne  Počet odpoledne Stravování
1.A 20 16 12 15
1.B 22 13 10 9
2. 28 12 4 10
3.A 20 11 2 7
3.B 17 8 2 4
4.A 17 12 0 8
4.B 16 14 0 7
5.A 16 9 0 7
5.B 18 10 0 6
9.A 15 11 0 2
9.B 14 11 0 2
  203 126 30 77

 

Počty žáků ve skupinách jsou konečné a nyní již není možno je měnit. Při neúčasti přihlášeného žáka je nezbytné omluvit nepřítomnost dle standardních pravidel na omluvném listu.

 

Časy zahájení výuky

(čas, kdy učitel přebírá žáky u vchodu do školy)

 

1. ročník  7:30
2. a 3. ročník  7:40
4. ročník  8:30
5. ročník 8:40
9. ročník 8:40

 

Harmonogram vydávání stravy v jídelně

 
1.A 11:00
1.B 11:20
2.  11:40
3. ročník 12:00
9. ročník 12:20
4. ročník 12:40
5. ročník 13:00

 

Časy odchodů žáků ze školy

 

  Odcházející před obědem Odcházející po obědě Odpolední kratší Odpolední delší
1.A 10:55 11:20 13:10 15:30
1.B 11:15 11:40 13:10 15:30
2.  11:35 12:00 13:10  
3. ročník 11:55 12:20 13:10  
9. ročník 12:10 12:40    
4. ročník 12:30 13:00    
5. ročník 12:55 13:20    

 

 

Upozornění

Podmínkou nástupu do školy je doručení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění nejpozději v okamžiku příchodu ke škole v pondělí 25. 5. 2020. Bez tohoto prohlášení nelze dítě vpustit do budovy.

 

Základní podmínky

  • Každé dítě musí mít s sebou dvě roušky na den a sáček na ně.
  • Pro každého žáka je připravena samostatná lavice.
  • O používání roušek ve třídě rozhoduje vyučující.
  • Ve všech společných prostorách a při skupinových aktivitách jsou roušky nutné vždy.
  • Skupiny se nesmí míchat ani spojovat.
  • Ve všech třídách, u jídelny a na toaletách je k dispozici dezinfekce pro žáky, není nutné, aby dítě mělo vlastní dezinfekci.

V případě jakýchkoli příznaků virového onemocnění budou rodiče vyzváni, aby si své dítě neprodleně vyzvedli. Žádáme rodiče, aby byli k zastižení na telefonech nahlášených škole.

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

Podmínky organizace výuky po 25.5.

 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci při přípravě na znovuotevření školy a žádáme o respektování a dodržování časů příchodu a odchodu ze školy.

 

Radim Pikner, ředitel


27. 5. 2020 Zobrazit méně

Stránka