Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

Vážení rodiče, milé děti,

 

škola se otevře v pondělí 12. 4.!! 

 

Základní informace

 

 • do školy půjdou děti z I. stupně
 • výuka bude probíhat rotačním způsobem - týden doma, týden ve škole
 • 12. 4. zahájí prezenční výuku třídy 1.A, 2.A, 4.A a 5.A
 • do školy je možné přijít od 7:15, testovat se bude ve třídách
 • po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci respirátor, nebo chirurgickou roušku.
 • žáci budou 2x týdně testováni na COVID 19 testem z okraje nosu
 • test je podmínkou účasti na výuce ve škole
 • test lze nahradit potvrzením o prodělání nemoci v posledních 90 dnech
 • školní družina poběží pro 1. - 3. ročník
 • strava bude přihlášena pro všechny žáky na prezenční výuce

 

 

 

V naší škole budeme používat testy značky Singclean. Jak probíhá test se můžete podívat zde.

 

Informace o ochraně osobních údajů při testování

 

Podrobná pravidla organizace výuky od 12. 4. ke stažení 

 

Informace o provozu školních autobusů k 12.4.

 

 

 

 


 

 

Zápis do první třídy 2021

 

Vážení rodiče, milí žáci a předškoláci,

zápis do školy bohužel letos proběhne opět bez účasti dětí. 

 

Žádosti o přijetí do školy můžete podávat od 1. 4. 2021 online prostřednictvím následujícího odkazu:

Kliknutím přejdete na formulář přihlášky

Vlastní zápis proběhne od 26. 4. do 28. 4. 2021

ve Vámi předem vybraných termínech.

Prosíme, dodržujte čas dohodnutého termínu pro zápis.

Rodiče dětí, které měly odklad, podávají žádost o přijetí jako potvrzení zájmu o nástup do naší školy.

S nástupem budeme počítat, není třeba chodit do školy.

 

Informace o organizaci zápisu pro školní rok 2021/2022 ke stažení 

 

Desatero pro rodiče předškoláků

Stránka

Evidence a omlouvání absence v průběhu distanční výuky


Vážení rodiče, milí žáci,

přestože dosavadní zapojení do distnanční výuky lze hodnotit jako velmi dobré, v souvislosti s některými dotazy považuji za nutné připomenout pravidla evidence a omlouvání absence v průběhu distanční výuky.

 

Rozlišujeme dva druhy distanční výuky:

1) Výuka synchronní - probíhá v reálném čase přes aplikaci Google Meet. Tyto hodiny nelze plnohodnotně nahradit. Absence se zapisuje okamžitě a rodiče mají povinnost ji omluvit do tří dnů na omluvném listu - zapíšou doma a pošlou ofocený omluvný list třídnímu učiteli. Pokud se jedná o plánovanou absenci, je nezbytné informovat o ní předem a domluvit jiný způsob plnění úkolu.

2) Výuka asynchronní a offline výuka - učitel zadává úkoly, které v daném termínu žáci odevzdávají. Všechny úkoly zadané žákovi touto cestou je nezbytné splnit. Pokud žák úkol nesplní, je to bráno jako absence a dodatečně zaevidováno k datu zadání úkolu. Primární snahou je, aby žáci úkoly splnili, třeba i dodatečně. Pokud žák úkol neodevzdá vůbec, je to bráno jako běžná absence a platí stejná pravidla omlouvání jako u synchronní výuky.

O plnění/neplnění úkolů jsou rodiče informováni přes elektronickou žákovskou knižku v systému Bakaláři. Učitelé zapisují N. Toto hodnocení je přepsáno potom, co žák úkol dodělá.

 

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná. O obsahu a rozsahu výuky rozhoduje učitel dle platného rozvrhu žáků. Práce žáků se hodnotí dle dohodnutých kritérií a toto hodnocení je podkladem pro vysvědčení.

Čas, který by měli žáci věnovat distanční výuce by měl přibližně odpovídat času, který by běžně strávili ve škole, ale velmi záleží na schopnostech a zodpovědnosti každého žáka. Toto nelze přesně vymezit.

Závěrem bych chtěl vyjádřit naději, že tento způsob vzdělávání nebude trvat příliš dlouho a bude nám umožněno se vrátit k prezenční výuce.

 

 

Radim Pikner

 


20. 10. 2020 Zobrazit méně

Stránka