Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 122
TÝDEN: 1249
CELKEM: 856485

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

My ze ZŠ Polešovice přejeme všem klidné a pohodové prázdniny bez such, povodní, větrných smrští, autonehod a vážných úrazů.

1


 

Pomoc místo dárků!

 

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

v naší škole je hezkým zvykem darovat na konci školního roku učitelům kytičku či drobný dárek.

 

Letos jsme vás poprosili raději o příspěvek na obce postižené tornádem.

 

S radostí vám sdělujeme, že v naší sbírce se vybralo

57 787,-Kč

Za všechny příspěvky mnohokrát děkujeme!

 

Kytička

 

Pokud byste chtěli pomoci přímo, nabízíme několik odkazů na organizace zprostředkující pomoc.

 

Diecézní charita Brno

Český červený kříž

Nadace Via

 

Po tornádu na Hodonínsku

 


 

Informace k provozu školy od 15.6.

 

 • Od 15. 6. 2021 nemusí mít žáci ani učitelé při výuce ve třídách ochranu dýchacích cest - roušky ani respirátory
 • ve společných prostorách se opatření nemění
 • testuje se každé pondělí až do konce školního roku
 • testování probíhá ve třídách
 • test je podmínkou účasti na výuce ve škole
 • test lze nahradit potvrzením o prodělání nemoci v posledních 90 dnech
 • vzhledem k pokračujícím omezením sledujte rozpis vydávání obědů v Šj
 • od 8.6. je povolena tělesná výchova v tělocvičně

 

Rozpis obědů od 24.5.             Rozpis obědů od 24. 5. II. stupeň po třídách

 

Informace o ochraně osobních údajů při testování

Informace k provozu škol od 15.6.

 

 

Stránka

 • 1

Evidence a omlouvání absence v průběhu distanční výuky


Vážení rodiče, milí žáci,

přestože dosavadní zapojení do distnanční výuky lze hodnotit jako velmi dobré, v souvislosti s některými dotazy považuji za nutné připomenout pravidla evidence a omlouvání absence v průběhu distanční výuky.

 

Rozlišujeme dva druhy distanční výuky:

1) Výuka synchronní - probíhá v reálném čase přes aplikaci Google Meet. Tyto hodiny nelze plnohodnotně nahradit. Absence se zapisuje okamžitě a rodiče mají povinnost ji omluvit do tří dnů na omluvném listu - zapíšou doma a pošlou ofocený omluvný list třídnímu učiteli. Pokud se jedná o plánovanou absenci, je nezbytné informovat o ní předem a domluvit jiný způsob plnění úkolu.

2) Výuka asynchronní a offline výuka - učitel zadává úkoly, které v daném termínu žáci odevzdávají. Všechny úkoly zadané žákovi touto cestou je nezbytné splnit. Pokud žák úkol nesplní, je to bráno jako absence a dodatečně zaevidováno k datu zadání úkolu. Primární snahou je, aby žáci úkoly splnili, třeba i dodatečně. Pokud žák úkol neodevzdá vůbec, je to bráno jako běžná absence a platí stejná pravidla omlouvání jako u synchronní výuky.

O plnění/neplnění úkolů jsou rodiče informováni přes elektronickou žákovskou knižku v systému Bakaláři. Učitelé zapisují N. Toto hodnocení je přepsáno potom, co žák úkol dodělá.

 

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná. O obsahu a rozsahu výuky rozhoduje učitel dle platného rozvrhu žáků. Práce žáků se hodnotí dle dohodnutých kritérií a toto hodnocení je podkladem pro vysvědčení.

Čas, který by měli žáci věnovat distanční výuce by měl přibližně odpovídat času, který by běžně strávili ve škole, ale velmi záleží na schopnostech a zodpovědnosti každého žáka. Toto nelze přesně vymezit.

Závěrem bych chtěl vyjádřit naději, že tento způsob vzdělávání nebude trvat příliš dlouho a bude nám umožněno se vrátit k prezenční výuce.

 

 

Radim Pikner

 


20. 10. 2020 Zobrazit méně

Stránka

 • 1