Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

Milí žáci, vážení rodiče,

 

děkujeme za přístup, nasazení a podporu ve školním roce 2019/2020.  Věřím, že po podivném jaru budeme moci v září školu otevřít pro všechny. Neskákejte po hlavě do neznámé vody, ať se všichni opět šťastně shledáme!

 

Přejeme Vám krásné prázdniny.

Těšíme se na vás!

Stránka

Šikana v naší škole


Vážení rodiče, milí žáci,

 

téma šikany se v poslední době stalo velmi aktuálním, mimo jiné i v souvislosti s fungováním naší školy. (Viz článek na portálu Chytré Česko) Nová doba nabízí nové možnosti, jak si ubližovat a škodit. Anonymita na sociálních sítích uvolňuje stavidla naprosto pudovému chování. Jen si všimněte jakékoli diskuze na Internetu. A to se jedná o dospělé lidi!

Tendence k šikanování jiných lidí byla ve společnosti vždy a je naivní si myslet, že se nás to z nějakých důvodů netýká. Naopak, naše škola se snaží na eliminaci výskytu šikany dlouhodobě pracovat. Je to práce nesmírně vyčerpávající, do které musí být zapojeni všichni pracovníci školy. Je obtížné rozlišit, co je ještě normální komunikace mezi žáky a co už zavání šikanou. Každý žák a každý rodič a každý učitel to vnímá dosti rozdílně a není jednoduché dosáhnout toho, aby si všichni učitelé připustili, že se to může týkat i jich.

Mnoho případů se daří řešit v zárodku, některé nikoli. Hlavní roli v tomto sehrává třídní učitel, který zná situaci ve své třídě nejlépe, komunikuje s rodiči, rozebírá problémy se svými žáky. Je to jeho hlavní a nikdy nekončící úkol. Většina učitelů si je tohoto nebezpečí vědoma, řeší věci preventivně a pokud to nepomáhá, žádá o pomoc rodiče, metodika prevence i ředitele, abychom společně dospěli k nějakému řešení. Pokud před problémem učitel zavírá oči, je na místě se s ním rozloučit?

Bohužel výsledky tohoto snažení jsou někdy velmi demoralizující. Aktuálně máme za sebou několikaletou anabázi při řešení chování jednoho notorického agresora a po mnoha hodinách jednání s rodiči, Policií České republiky i s OSPODem, po mnoha výchovných opatřeních a snížených známkách z chování jsme dosáhli toho, že dotyčný většinu času spal na lavici a tím bylo dosaženo snížení intenzity jeho neblahého vlivu na spolužáky. Má toto být cílem výchovného procesu ve škole? Jistě ne, ale u tohoto žáka to bylo maximum možného.

Nechci si zde stěžovat, ale často se jedná o problémy dlouhodobé, související se situací v rodině či v předchozí škole a stejně dlouhodobé a komplexní musí být i řešení, přičemž nikdo nezaručuje, že se nějaké rozumné řešení najde.

Naše škola nikdy nezastírala, že se zde šikana může vyskytnout. Jsme ovšem přesvědčeni, že za cenu enormního nasazení mnoha lidí se nám daří vytvořit ve škole prostředí, kde se dá smysluplně vzdělávat. Pokud máte jako rodiče jiný názor, je mnoho způsobů, jak nám to sdělit a pokusit se situaci společně změnit.

Pokud si tedy v nejbližší době přečtete v novinách článek o tom, jak ředitel proti šikaně nic nedělá, vzpomeňte si, prosím, na lístek s nabídkou pomoci od Školního poradenského pracoviště, který jste obdrželi na třídních schůzkách, všimněte si na těchto stránkách tlačítka "Nenech to být", vzpomeňte si na způsob naší komunikace při jakémkoli problému a udělejte si vlasní názor.

Ano, za všechno, co se děje ve škole, může ředitel, ale co dělal třídní učitel? Jak je možné, že nikdy žádný problém neviděl a neřešil? Jsme v tom všichni společně a pouze společně - žák, rodič, učitel, ředitel - můžeme problém řešit.

 

Děkuji vám za důvěru a případné reakce

 

Radim Pikner, ředitel školy

 

 

 

 

 


4. 10. 2019 Zobrazit méně

Stránka