Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

 

v důsledku opatření vlády České republiky je škola od 

 

1. března 2021 uzavřena pro všechny žáky.

 

 

Pro všechny žáky pokračuje povinná distanční výuka.

 

Žáci mají nárok na odběr oběda ve školní jídelně. Kdo má zájem o odběr oběda, musí si oběd přihlásit. Objednané obědy se vydávají do vlastních nádob denně od 10:30 do 11:30.

 

Po dobu jarních prázdnin nemají žáci nárok na dotovaný oběd. Je možné si přihlásit oběd za plnou cenu 65,-Kč.

 

Škola nevydává potvrzení o uzavření školy pro potřeby ošetřovného.

Pokyn MŠMT pro provoz školy (176.3 kB)

Informace k ošetřovnému

 

 

 

Děkujeme za pochopení

 

 

 

Aktualizované rozvrhy synchronní výuky ke stažení

 

                                I. stupeň                           II. stupeň

 

 

Stránka

Evidence a omlouvání absence v průběhu distanční výuky


Vážení rodiče, milí žáci,

přestože dosavadní zapojení do distnanční výuky lze hodnotit jako velmi dobré, v souvislosti s některými dotazy považuji za nutné připomenout pravidla evidence a omlouvání absence v průběhu distanční výuky.

 

Rozlišujeme dva druhy distanční výuky:

1) Výuka synchronní - probíhá v reálném čase přes aplikaci Google Meet. Tyto hodiny nelze plnohodnotně nahradit. Absence se zapisuje okamžitě a rodiče mají povinnost ji omluvit do tří dnů na omluvném listu - zapíšou doma a pošlou ofocený omluvný list třídnímu učiteli. Pokud se jedná o plánovanou absenci, je nezbytné informovat o ní předem a domluvit jiný způsob plnění úkolu.

2) Výuka asynchronní a offline výuka - učitel zadává úkoly, které v daném termínu žáci odevzdávají. Všechny úkoly zadané žákovi touto cestou je nezbytné splnit. Pokud žák úkol nesplní, je to bráno jako absence a dodatečně zaevidováno k datu zadání úkolu. Primární snahou je, aby žáci úkoly splnili, třeba i dodatečně. Pokud žák úkol neodevzdá vůbec, je to bráno jako běžná absence a platí stejná pravidla omlouvání jako u synchronní výuky.

O plnění/neplnění úkolů jsou rodiče informováni přes elektronickou žákovskou knižku v systému Bakaláři. Učitelé zapisují N. Toto hodnocení je přepsáno potom, co žák úkol dodělá.

 

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná. O obsahu a rozsahu výuky rozhoduje učitel dle platného rozvrhu žáků. Práce žáků se hodnotí dle dohodnutých kritérií a toto hodnocení je podkladem pro vysvědčení.

Čas, který by měli žáci věnovat distanční výuce by měl přibližně odpovídat času, který by běžně strávili ve škole, ale velmi záleží na schopnostech a zodpovědnosti každého žáka. Toto nelze přesně vymezit.

Závěrem bych chtěl vyjádřit naději, že tento způsob vzdělávání nebude trvat příliš dlouho a bude nám umožněno se vrátit k prezenční výuce.

 

 

Radim Pikner

 


20. 10. 2020 Zobrazit méně

Stránka