Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

 

v důsledku opatření vlády České republiky je škola od 

 

1. března 2021 uzavřena pro všechny žáky.

 

 

Pro všechny žáky pokračuje povinná distanční výuka.

 

Žáci mají nárok na odběr oběda ve školní jídelně. Kdo má zájem o odběr oběda, musí si oběd přihlásit. Objednané obědy se vydávají do vlastních nádob denně od 10:30 do 11:30.

 

Po dobu jarních prázdnin nemají žáci nárok na dotovaný oběd. Je možné si přihlásit oběd za plnou cenu 65,-Kč.

 

Škola nevydává potvrzení o uzavření školy pro potřeby ošetřovného.

Pokyn MŠMT pro provoz školy (176.3 kB)

Informace k ošetřovnému

 

 

 

Děkujeme za pochopení

 

 

 

Aktualizované rozvrhy synchronní výuky ke stažení

 

                                I. stupeň                           II. stupeň

 

 

Stránka

Pár slov k průběhu distanční výuky


Pár slov k průběhu distanční výuky

 

Vážení rodiče, milí žáci,

distanční vzdělávání probíhá již pá týdnů a zatím stále není vidět konce pro všechny. Nemá smysl nad touto situací plakat. Jediné, co můžeme dělat, je pracovat každý podle svých možností na tom, aby žáci pokračovali ve vzdělávání a aby se toto smutné období co nejméně podepsalo na fyzickém a psychickém zdraví nás všech.

Distanční výuka začala 14. října. Ve srovnání se situací na jaře jsme mnohem lépe připraveni. Máme individuální účty, máme jednotný vzdělávací systém, máme jasnější představu o obsahu a rozsahu výuky na dálku a máme také metodickou a zákonnou podporu pro hodnocení žáků. Jsme schopni poskytovat technická zařízení pro zajištění distančního vzdělávání a 15 rodičů již této možnosti také využilo.

Každá rodina a každý učitel mají trochu jiné podmínky pro práci. Je jasné, že ne každý rodič je schopen poskytnout svým dětem tolik času, kolik by dítě potřebovalo nebo kolik by si sám přál. Covid nás nutí improvizovat na všech frontách. S radostí konstatuji, že naprostá většina žáků plní své úkoly zodpovědně a kvalitně. Při problémech, které samozřejmě přichází, rodiče a škola intenzívně komunikují a snaží se společně hledat cestu, jak umožnit co nejkvalitnější vzdělávání pro své děti. Jinak to dnes nejde.

Řada našich učitelů jsou současně rodiči dětí do deseti let. Všichni mohli využít zákonného práva a odejít na OČR. Tímto bychom se jako škola dostali do neřešitelných problémů. Na toto ovšem vůbec nepřišla řeč. Bereme jaksi automaticky, že péči o svěřené žáky je třeba zajistit na nejvyšší možné úrovni bez ohledu na okolnosti. Díky vám, kolegové!

Není ovšem všechno ideální. Najdou se bohužel na druhém stupni jednotliví žáci, kteří nepracují a úkoly neplní, ačkoli mají vytvořeny podmínky. Je smutné, když jako škola víme, že žáci jsou prokazatelně aktivní na sociálních sítích, ale školu zcela ignorují. Ještě smutnější je, když jsou v tomto podporováni rodiči.

Čas domlouvání, proseb a výmluv minul. Od tohoto týdne budeme využívat všech zákonných prostředků, které jako škola máme, abychom zajistili pro všechny žáky povinné vzdělávání. Ze strany konkrétních rodičů dochází dle našeho názoru k zanedbání péče a porušování školského zákona. Je povinností školy tyto kroky činit.

Naším prvním pravidlem je hájit zájem žáka.

Pokud naše snahy budou nadále selhávat, jsme nuceni požádat o pomoc Odbor sociálně právní ochrany dětí, protože žádné dítě si nezaslouží takovéto zacházení.

Pro nás pro všechny je současné období velkou zkouškou. A právě v takových chvílích se odděluje zrno od plev a vyplouvají na povrch dlouho tajené problémy. Týká se to učitelů, jednotlivých žáků i celých rodin. Jako škola se budeme snažit poskytovat maximální podporu a oceňovat každou snahu o komunikaci a řešení vzniklých problémů. Nikdy není pozdě naskočit do rozjetého vlaku.

Děkuji všem rodičům za projevy podpory a uznání práce učitelů. Dodává nám to sílu a energii. Děkuji také za všechny kritické připomíky a návrhy na zlepšení. Přes všechny potíže věřím, že covidová doba posune naši školu a celý vzdělávací systém na novou, vyšší úroveň.

Prosím Vás, rodiče, abyste právě v této obtížné době našli v sobě energii, trpělivost a upřímný zájem o své děti. Nikdy není pozdě a nikdo jiný to udělat nemůže. V budoucnosti se Vám to bohatě vrátí.

 

Radim Pikner, ředitel


18. 11. 2020 Zobrazit méně

Stránka