Biologická olympiáda

 

ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Téma 57. ročníku je: BEZLESÍ

V okresním kole biologické olympiády získala 

 PIKNEROVÁ ANNA  ze 6.B

krásné 5. místo.

Gratulujeme především proto, že byla úspěšná v konkurenci 7. ročníků, které patří do stejné soutěžní kategorie.


OKRESNÍ KOLO

Nejlepší řešitelé biologické olympiády ze školního kola postoupí do kola okresního. Budou tedy muset vypracovat vstupní úkol. Vyberou si jeden z následujících možných - viz příloha.

VSTUPNÍ ÚKOLY DO OKRESNÍHO KOLA si stáhnete až v případě, že budete úspěšní ve školním kole. Vybraný vstupní úkol pak musíte do příslušného termínu vypracovat a zaslat pořadatelům okresního kola. O všem vás také budu informovat osobně.

Mgr. Radka Piknerová 

Soubory