Biologická olympiáda

 

ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Téma 57. ročníku je: BEZLESÍ

Do okresního kola biologické olympiády postupuje ze školního kola

 PIKNEROVÁ ANNA  ze 6.B

Studijní materiál pro žáky: viz níže přiložené soubory!!! 

Seznam organismů na poznávačku + studijní text pro žáky.


OKRESNÍ KOLO

Nejlepší řešitelé biologické olympiády ze školního kola postoupí do kola okresního. Budou tedy muset vypracovat vstupní úkol. Vyberou si jeden z následujících možných - viz příloha.

VSTUPNÍ ÚKOLY DO OKRESNÍHO KOLA si stáhnete až v případě, že budete úspěšní ve školním kole. Vybraný vstupní úkol pak musíte do příslušného termínu vypracovat a zaslat pořadatelům okresního kola. O všem vás také budu informovat osobně.

Mgr. Radka Piknerová 

Soubory