I. Družina

 

 

Žáci navštěvující tuto družinu- seznam v souboru níže.


Milí návštěvníci, za I. družinku Vás zdraví vychovatelka Staňka.

Fotografie z činností v letošním roce zde:

https://www.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/7842058

Milé děti a rodiče, dne 24.11. proběhlo ve školní družině bubnování, v odkazu níže si můžete prohlédnout fotografie.

https://www.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/7925986

 

Milí návštěvníci,

dne 8. března se konal tradiční dětský karneval. Jeho program byl pestrý a věříme, že každé dítě z něj odcházelo s úsměvem na tváři. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří pomohli přichystat dětem kostým a taktéž těm, co přispěli sladkostmi do tomboly. V odkazu níže si můžete prohlédnout průběh karnevalu. 

https://eu.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/8235198

Dne 29.3. proběhla v dětském klubu beseda na téma Moje tělo a zdraví.

S dětmi jsme si zopakovali jaké části má lidské tělo, seznámili jsme se s důležitými telefonními čísly integrovaného záchranného systému a prakticky jsme si vyzkoušeli ošetřit namaskovaná zranění.

Dne 21.4. proběhla v dětském klubu také beseda pro starší děti na téma Bezpečnost a prevence úrazů.

S dětmi jsme se hravou formou zaměřili na prevenci úrazů a podle obrázků jsme zjistili jak je bezpečnost důležitá. Děti si zopakovaly, jak správně přivolat zdravotnickou záchrannou službu a ošetřily namaskovaná zranění. Vyzkoušely si také masáž srdce na resuscitační figuríně. V odkazu níže si můžete prohlédnou fotografie.

https://eu.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/8354009

 

 

 


 

Soubory