Projekt - Trenéři ve škole

Naše škola se v květnu zapojila do projektu Trenéři ve škole.  Program je založen na zapojení proškolených sportovních trenérů do hodin tělesné výchovy na 1.stupni základních škol. 

Žáci si tak postupně během dvou měsíců vyzkouší různorodé sportovní a pohybové aktivity  pod vedením zkušených trenérů. 

Co říkají trenéři o projektu?  

“Pohybové aktivity vnímáme, jako prostředek ke zdravému rozvoji dítěte. Každé dítě považujeme za individualitu, rozvíjíme jeho emoce a radost z pohybu. Vlastními hodnotami inspirujeme děti k úctě a fair play. Vytváříme prostor ke spolupráci a přátelství. Vnášíme do života fyzickou i duševní harmonii.”

“Chceme přivést děti ke sportu a k aktivnímu prožití celého života, jelikož je důležité, aby si děti vytvořily pozitivní vztah k sportu již v útlém věku.”

Věříme, že tento projekt bude mít přínos nejen pro žáky, ale také pro učitele tělesné výchovy. 

Fotogalerie