Výchovný a kariérový poradce

Mgr. Eva Andrýsková

kontakt:                    
tel.:    +420 572 593 161          
email: eva.andryskova@zspolesovice.cz

konzultační hodiny:    
po domluvě 

Schůzku je nutné dohodnout předem.
Jsem připravena pomoci vám i vašim dětem, těším se na spolupráci...

Výchovné poradenství
S čím se na mě můžete obrátit?

-          organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
-          organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
-          řešení problémů spojených se školní docházkou
-          řešení problémů spojených se školním neprospěchem
-          pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 


Kariérové poradenství
S čím se na mě můžete obrátit?

-          individuální poradenství při výběru SŠ a volbě povolání
-          setkávání se zástupci SŠ, lidmi z praxe, studenty SŠ
-          organizace návštěv na SŠ
-          agenda s přihláškami na SŠ a vydávání zápisových lístků

Milí žáci, pokud nejste prozatím rozhodnuti, kudy se budou ubírat vaše kroky po základní škole, třeba vám v rozhodnutí pomůže udělat si některý z testů na níže uvedených stránkách:

-  Emiero

-  Dotazník profesních zájmů

-  Profitest

-  Test osobnosti

-  Test silných stránek - SCIO

- Test MBTI

Zajímavé odkazy k volbě střední školy a budoucí profese:

 


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: 12.4.2024
  • 2. termín: 15.4.2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: 16. 4. 2024
  • 2. termín: 17. 4. 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: 29. 4. 2024
  • 2. termín: 30. 4. 2024

Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“ obsahuje kompletní informace o možnostech studia ve středních a vyšších odborných školách v rámci celého Zlínského kraje v nadcházejícím školním roce.

Naleznete zde informace o jednotlivých oborech ve všech středních a vyšších odborných školách a aktuální nabídku vybraných oborů středního vzdělávání, které jsou finančně podporovány z rozpočtu Zlínského kraje v rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“. Součástí publikace jsou také informace o přijímacím a odvolacím řízení.

Přiložené soubory

Kam na školu ve Zlínském kraji- rozkliknout
 
Atlas školství- webové stránky zde

Soubory